image banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh và cấp huyện lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số 504/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh và cấp huyện lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_qd_bai_bo_03_qtnb_signed20230320230308021633486_signed_20230308030219070.pdf
Văn bản mới