image banner
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản Số 505/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_qd-_bai_bo_dm_03_tthc_signed2020230308021757283_signed_20230308025506710.pdf

Văn bản mới