image banner
Quyết định về việc công bố danh mục 02 TTHC lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 1168/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2023
Ngày hiệu lực 17/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục 02 TTHC lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 0_qd_danh_muc_02_tthc_ncc_signed20230517080716264_signed_20230517085133988.pdf
Văn bản mới