image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1168/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định về việc công bố danh mục 02 TTHC lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 42
Tải về 0
1167/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐTBXH tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 41
Tải về 0
1090/QĐ-UBND 11/05/2023 Quyết định phê duyệt danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 45
Tải về 0
928/QĐ-UBND 21/04/2023 Quyết định về việc công bố danh mục 36 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 40
Tải về 0
05/QĐ-UBND 09/03/2023 Quyết định giải quyết đơn tố cáo
Lượt xem: 71
Tải về 0
Số 504/QĐ-UBND 08/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh và cấp huyện lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 64
Tải về 0
Số 505/QĐ-UBND 08/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 61
Tải về 0
503/QĐ-UBND 08/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 64
Tải về 0