image banner
Pha Long tổ chức truyền dạy dân ca dân vũ dân tộc Mông
Thực hiện Kế hoạch số  101/KH-UBND xã Pha Long tổ chức truyền dạy dân ca dân vũ dân tộc Mông nhằm khôi phục, bảo tồnphát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông trên địa bàn xã gắn với phát triển du lịch.

Ðây là một hoạt động thiết thực nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước về công tác dân tộc nhằm bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc trong cộng đồng.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Hy vọng trong những năm tới việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc sẽ tác động lớn đến hoạt động phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, để các giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của dân tộc Mông trên địa bàn xã Pha Long được khai thác hiệu quả, vừa để bảo tồn, vừa góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 242
  • Tất cả: 7,123
Đăng nhập