image banner
Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày 19/7/2023, Ban dân tộc tỉnh Lào Cai tổng chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tiểu dự án 1. Dự án 10. CTMTQG PTKT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cho hơn 200 đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn xã.

Đây là hội nghị trang bị kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào sinh sống ở vùng đặt biệt khó khăn gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào cảnh giác trước âm mưu lợi dụng vấn đề phá hoại khối đại đoàn kết Dân tộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đươc nghe Ban dân tộc tỉnh thông tin một số nội dung về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách phổ biến các chính sách đặc thù dân tộc, nhất là các chính sách an sinh xã hội.

anh tin bai
anh tin bai

      Qua Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đã góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng. Nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện chính sách dân tộc, những kiến thức cần thiết; nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số để làm sơ sở trong công tác vận động quần chúng tại địa phương./.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 231
  • Tất cả: 7,112
Đăng nhập